خرداد ۶, ۱۳۹۷
سازنده

سازنده و موثر بودن، باعث افزایش شادی در ما می شود

سازنده و موثر بودن، باعث افزایش شادی در ما می شود شاد بودن و سازنده بودن باهم مرتبط هستند. اگر زندگی شما را غمگین و سرافکنده می‌کند، وقت آن رسیده تا سازنده‌ تر باشید. اغلب مردم فکر می‌کنند که اگر سرشان را شلوغ کنند، باعث استرس آن‌ها می‌شود، اما درواقع، همین […]