دی ۱۰, ۱۳۹۶
هدف گذاری با هفت دهم

هدف گذاری کن تا کامروا شوی

خیلی ساده توضیح می‌دهم؛ افراد موفق، دارای اهداف تعیین‌شده می‌باشند. هدف‌ گذاری برای هر بخش از زندگی ما اعمال می‌شود. ما اهداف خود را برای تحصیل، روابط، خانواده و غیره تنظیم می‌کنیم. بااین‌حال، اهداف نهایی مسیر را برای زندگی ما تنظیم و راهی که در آن وارد می‌شویم را تعیین […]