خرداد ۶, ۱۳۹۷
سازنده

سازنده و موثر بودن، باعث افزایش شادی در ما می شود

سازنده و موثر بودن، باعث افزایش شادی در ما می شود شاد بودن و سازنده بودن باهم مرتبط هستند. اگر زندگی شما را غمگین و سرافکنده می‌کند، وقت آن رسیده تا سازنده‌ تر باشید. اغلب مردم فکر می‌کنند که اگر سرشان را شلوغ کنند، باعث استرس آن‌ها می‌شود، اما درواقع، همین […]
دی ۱۰, ۱۳۹۶
هدف گذاری با هفت دهم

هدف گذاری کن تا کامروا شوی

خیلی ساده توضیح می‌دهم؛ افراد موفق، دارای اهداف تعیین‌شده می‌باشند. هدف‌ گذاری برای هر بخش از زندگی ما اعمال می‌شود. ما اهداف خود را برای تحصیل، روابط، خانواده و غیره تنظیم می‌کنیم. بااین‌حال، اهداف نهایی مسیر را برای زندگی ما تنظیم و راهی که در آن وارد می‌شویم را تعیین […]