تیر ۲, ۱۳۹۷
یادداشت برداری

یادداشت برداری به روش نقشه‌های ذهنی

یک رویکرد قدرتمند برای یادداشت‌برداری آیا تابه‌حال شده یک موضوع را مطالعه یا درباره‌ی یک ایده مشورت کنید، دور خودتان را با صفحاتی از اطلاعات احاطه کرده باشید اما هیچ دید واضحی از تناسب آن‌ها باهم نداشته باشید؟ این جایی است که نقشه‌برداری ذهنی به عنوان روشی برای یادداشت برداری […]