تیر ۱۹, ۱۳۹۷
تلف کردن وقت

تلف کردن وقت را متوقف کنید

تلف کردن وقت را متوقف کنید مدیریت زمان و عدم تلف کردن وقت برای موفقیت شما الزامی است. مدیریت زمان یک انتخاب است، این شما هستید که تصمیم می‌گیرید وقت خود را چگونه صرف کنید. با به تعویق انداختن و انجام فعالیت‌های غیرمولد موجب تلف کردن وقت می‌شویم که درنتیجه […]
دی ۱۰, ۱۳۹۶

۴ تمرین ذهنی برای افزایش مدیریت زمان خود

رفتارهای مدیریت زمان بسیار مهم می‌باشند. شما انتخاب می‌کنید که مؤثر باشید و یا سازمان‌دهی نشده. شما انتخاب می‌کنید که بر روی کارهای بااهمیت خود تمرکز کنید یا زمان خود را صرف کارهایی کنید که کمترین ارزش را در زندگی شما دارد. این شما هستید که تصمیم می‌گیرید فرد منفی […]